Bart van der Vossen

Op 1 mei 2021 heb ik afscheid van Rijnboutt genomen om ruimte te maken voor mijn persoonlijke ambities. De afgelopen 25 jaar heb ik me volledig ingezet als architect, stedenbouwkundig ontwerper, supervisor en partner van Rijnboutt.

Foto van Bart van der Vossen

Vanuit de overtuiging dat een multidisciplinaire aanpak meerwaarde biedt voor elke ruimtelijke opgave, heb ik in aan een grote reeks projecten gewerkt. Mooie voorbeelden hiervan zijn het Gemeentebelastingenkantoor in Amsterdam Zuid-Oost, winkelcentra Hilvertshof in Hilversum en De Barones in Breda, wooncampus De Ontmoeting in Amstelveen en woonzorgcomplex Theresia in Ouderkerk aan de Amstel.

Centraal in mijn ontwerpopvatting staat de mens als bewoner en gebruiker. Ik streef naar een zo integraal mogelijke benadering, waarbij de combinatie van architectuur, landschapsarchitectuur en stedenbouw één samenhangende visie vormt voor de opgave. Dit komt het meest tot uiting in recente werken zoals de Kop van Cruquius in Amsterdam en de transformatie van het Backer+Rueb terrein in Breda.

Op strategisch niveau was ik binnen Rijnboutt betrokken bij vrijwel alle transformaties en herbestemmingen van monumentale gebouwen.

Gaandeweg richtte ik me ook op het regisseren van de ruimtelijke opgave. Hiervan getuigen de verschillende supervisorschappen in Amsterdam en Nijmegen, mijn werk in Amsterdam en Hoofddorp, en ook de rol als voorzitter van de Commissie voor Welstand en Monumenten in Amsterdam.

De afgelopen jaren was ik algemeen directeur van Rijnboutt. De leiderschapsrol past mij goed. In de toekomst wil ik me als directeur of bestuurder inzetten voor een maatschappelijke organisatie.

Op deze website is een selectie van projecten opgenomen waarvoor ik binnen Rijnboutt de eindverantwoordelijkheid droeg.